Het vervangen van apparatuur

Een mooi, nog goed werkend apparaat wordt natuurlijk niet zomaar vervangen door een nieuwere die iets zuiniger is. Toch kunnen de verschillen in energieverbruik zo groot zijn, dat vervanging aantrekkelijk wordt.

Er kan ook voor worden gekozen om een “energie-duur” apparaat minder vaak in gebruik te nemen dan een zuiniger variant.

Een voor de hand liggende mogelijkheid is het vervangen van verlichting.